Hållbarhet

Senatus Sverige AB har ett ansvar att bidra till ett mer hållbart samhälle, vi jobbar aktivt och långsiktigt med att uppnå miljömålen.

Mångfald

Viar tillvara på människors olikheter, det berikar oss som företag och gör vår arbetsplats mer attraktiv för våra medarbetare. Mångfalden skapas av medarbetares olika bakgrunder och förmågor, att vi vill växa som människor och utvecklas. Alla är en del av och bidrar till företagets framtida utveckling och framgång.

Miljö

Vakuuminfusionsprocessen skyddar operatörens fysiska och psykiska hälsa, dessutom:

  • minskar utsläppen av styren i atmosfären
  • mindre förångning i tillverkningsprocessen
  • det finns inga borstar eller rullar under tillverkningsprocessen, därmed förekommer inget spill av harts
  • ingen stark lukt
  • renlighet på arbetsplatsen